اکانت های اشتراک ویژه پهپاد مارکت

نحوه دریافت اشتراک طلایی

  1. مجموع خرید از فروشگاه پهپاد مارکت حداقل 5 میلیون تومان باشد.
  2. پرداخت 170,000 تومان جهت ارتقاء اشتراک از سطح نقره ای به طلایی

نحوه دریافت اشتراک نقره ای

  1. مجموع خرید از فروشگاه پهپاد مارکت حداقل 3 میلیون تومان باشد.
  2. پرداخت 100,000 تومان جهت ارتقاء اشتراک از سطح برنزی به نقره ای

نحوه دریافت اشتراک برنزی

  1. مجموع خرید از فروشگاه پهپاد مارکت حداقل 1 میلیون تومان باشد.
  2. پرداخت 50,000 تومان جهت ارتقاء اشتراک از سطح معمولی به برنزی

جهت دریافت هر یک از اشتراک های فوق ابتدا می بایست ثبت نام کنید. ثبت نام برای عموم رایگان است.