میل کربن ، ورق و پارچه کربن

انواع پارچه های فیبر کربن و ترکیب با شیشه، Twill, Plain, UD, Sattin 5H و با ضخامت و یارن های متنوع 1k, 3k, 6k, 12k, 24k

نمایش 1–12 از 22 نتایج