نجات جان پرندگان در حال انقراض با پهپاد

  • شنبه - 8 دی 1397

بوف اروپایی نام یک پرنده در معرض خطر انقراض است که با توجه به توانایی بالا در استتار، به سختی قابل شناسایی بوده و از همین رو برای یافتن آن از پهپاد کمک گرفته شده است.

زمانی که خطری مانند آتش سوزی یا ساخت و ساز انسان ها تداوم زندگی این پرنده را تهدید می کند، شناسایی دقیق محل سکونت این پرندگان ضرورت پیدا می کند. اما استعداد بوف اروپایی برای مخفی کردن خود در طبیعت تحقق این هدف را دشوار می کند و لذا پژوهشگران چاره ای جز متوسل شده به پهپادها ندارند.

بوف اروپایی در زمان استتار کاملا به شکل تنه درخت درمی آید و حتی در زمان نزدیک شدن دیگر حیوانات یا افراد به خود نیز از جای خود تکان نمی خورد. لذا احتمال مجروح شدن یا حتی مرگ این پرندگان در صورت استفاده از روش های عادی و سنتی برای یافتن آنها وجود دارد.
چالش دیگر با توجه به ویژگی های ذاتی این پرنده پرهزینه بودن روش های عادی متداول یافتن و نجات آن است. از همین رو محققان دانشگاه کاردیف انگلیس پهپادهای مجهز به دوربین های حرارتی را برای یافتن این پرندگان به کار گرفته اند.

منبع: مهر